Idéhistorie
Doughnut Økonomi


Doughnut Økonomi

Raworth

Kate Raworth (1970-)

"Man ved aldrig, at man står midt i en stor omstilling, før den er gennemført." Sådan siger Kate Raworth, som har skrevet bogen Doughnut-økonomi, 2017/2018. I bogen gør Raworth om med de dominerende billeder af økonomien som et lukket system, hvor pengene cirkulerer endeløst mellem producenter og forbrugere på et effektivt marked. I dette billede har man udelukket naturen og dens goder, der er selve produktionens grundlag, ligesom de affaldsstoffer, som produktion og forbrug leder til. Usynlige er også alle de aktiviteter mennesker imellem, som ikke er baseret på penge, men uden hvilke samfund og deres økonomi ville bryde sammen.

Raworths modbillede er doughnut'en, som udadtil er begrænset af jordens evne til at levere ressourcer i form af rent vand, frugtbar jord, biodiversitet mv. og til samtidig at tage imod belastningerne fra økonomien - CO₂, nitrat, affald mv. Indadtil skal økonomien til gengæld sikre, at samfundet kan opnå at opretholde et acceptabelt niveau af velfærd for alle i form af indkomst, sundhed, uddannelse, retfærdighed osv.

Det er i råderummet mellem ydersiden og indersiden af doughnutten, at økonomien skal designes til at kunne fungere. At erkende det og skifte det nuværende økonomiske paradigme ud, er voldsomt. "Men for dem, der er klar til at gøre oprør, tænke ud af boksen, stille spørgsmål og genoverveje sagerne, lever vi i en spændende tid." Som Kate Raworth skriver i sin bog. Og som hun fortsætter: "Men jeg føler afgjort, at vi står et sted, hvor der er muligheder for store forandringer."

Blandt mainstreamøkonomer er der dog fortsat en stor træghed mod modellen. De forstår ofte kritikken, men mener at problemerne sagtens kan håndteres ved brug af de eksisterende økonomiske værktøjer, f.eks. ved at sætte en pris på nogle af de miljømæssige eksternaliteter. I de hele taget synes Raworth, at universiteternes økonomiske institutter er præget af skepsis, og derfor, mener hun, at den ny økonomi vil blive praktiseret først af virksomhedslederne og teoriudviklet efterfølgende.

Kate Raworth

Alt det, der er nødvendigt at sige, er allerede blevet sagt. Men eftersom ingen har lyttet, må det siges igen.
André Gide ifølge Kate Rawort i Information 5/10 2018, Det 21. århundredes nye økonomi bliver praktiseret først og udviklet som teori efterfølgende.

Danmarks Doughnut

Kate Raworths pointe med med at tegne den økonomiske model som en doughnut er, at det både giver et klart blik for den økonomiske udvikling og nogle grænser for den. På den ene side skal økonomien være stor nok til at dække alle meniskers legitime behov, men den skal samtidig ikke være så stor, at den ødelægger naturgrundlaget og dermed underminerer fremtidige generationers muligheder for at nyde et lignende velstandsniveau. Målet skal være et "sikkert og retfærdig rum" inden for doughnuttens cirkler.

I en undersøgelse foretaget af tre forskere fra University of Leeds, indsamlede man data for velfærdsindikatorer og miljøbelastninger for 150 lande for at kunne udpege de lande, der er tættest på at finde en balance mellem ressourceforbrug og velfærd. Resultatet var ikke opløftende.

Danmark scorer godt på de sociale faktorer, men velfærdsstaten har en miljømæssig høj pris. CO₂-udledning, kvælstof og fosforbelastning og en række andre miljøbelastninger ser ikke godt ud.

Rige lande som Danmark har ikke nødvendigvis brug for mere vækst for at sikre velvære. Hvad vi har brug for er en mere ligelig distribution af ressourcer og i særlig grad et opgør med vores strukturelle afhængighed af vækst.

Danmarks 'Doughnut'


Økonomisk Idehistorie bygger på Information, artikelserien: Vi tager økonomien tilbage, efteråret 2018