Historie
Efter 1900


Efter 1900

Eksempler fra 3-årigt historieforløb

1. Verdenskrig og Versaillesfreden

- Ny verdensorden, socialistiske revolutioner og fascistisk magtovertagelse

Fascismen i Italien - selviscenesættelse og menneskesyn

Økonomiske samfundsmodeller - Sovjet, USA og Tyskland i 1930’erne

2. Verdenskrig og ’Den kolde krig’ - Europas deling og Murens fald

Afkolonisering i ’den kolde krigs ’ skygge - stormagtspolitik i Sydøstasien

Palæstina og Israel – en konflikt uden ende?

Flygtninge i Europa - hvad med menneskerettighederne?

Velfærdsstaten og Ungdomsoprør - ungdomsgruppers vilkår og ytringer i Danmark efter 1945

Europæisk Union - idé og virkelighed

Opbrud i Østeuropa - kommunismens sammenbrud og en ny nationalisme?

Fred og konflikt i en globaliseret verden – en ny rolle til FN?

Konflikt i Golfen - stormagtsinteresser i Mellemøsten

Et nyt Europa - hvor går grænsen?

Terrorisme – et angreb på den civiliserede verden?

Forum

Romerriget under Trajan 98-117.
Tavle på Via dell'Impero

Mod en ny forestillingsverden - renæssance, reformation og oplysningstid

Religionskrige og hekseprocesser

Den europæiske ekspansion - opdagelsesrejser og kultursammenstød

Det Osmanniske Rige - en islamisk trussel?

Europa i revolution - den industrielle og borgerlige revolution

Nationalismens Europa - Wienerkongresen og det habsburgske monarki

Danmark 1840-1914 - økonomiske, sociale og politiske forandringer

Fra handelsstationer til imperier - imperialisme og kapløbet om Afrika

Forum

Romerriget under Trajan 98-117.
Tavle på Via dell'Impero